زمان ثبت نام به پایان رسید.

تعداد بازدید: 563 دکتر سید حسین نصر سخنران ویژه همایش

دکتر سید حسین نصر فیلسوف و متأله ایرانی و استاد  دانشگاه جرج واشنگتن در روز اول همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی ایرانی به عنوان سخنران ویژه خواهند بود.

\r\n