زمان ثبت نام به پایان رسید.

تعداد بازدید: 566 آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به هماهنگی به عمل امده با  اساتید مدعو برای برگزاری مراسم در 11,12 خردادماه  و همچنین به علت درخواست مکرر دانشجویان برای تمدید مهلت ارسال مقالات، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 5 خرداد ماه تمدید میشود.

\r\n\r\n

همچنین قابل ذکر است مهلت ارسال مقالات دیگر تمدید نخواهد شد .

\r\n