زمان ثبت نام به پایان رسید.

دکتر سید حسین نصر فیلسوف و متأله ایرانی و استاد  دانشگاه جرج واشنگتن در روز اول همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی ایرانی به عنوان سخنران ویژه خواهند بود.

\r\n ادامه خبر
483 مشاهدهتمدید موقت

با توجه به حجم بالای درخواست پژوهشگران محترمٍ،زمان ارسال مقالات تا ساعت 13روز 95/3/6تمدید گردید.

\r\n ادامه خبر

به اطلاع  پژوهشگران محترم میرساند آن دسته از عزیزانی که در خواست داوری زودتر از موعد را دارند ، لطفا درخواست خود را به ایمیل همایش ارسال یا به صورت تلفنی به دبیرخانه همایش اطلاع دهند.

\r\n\r\n

 

\r\n ادامه خبر

با توجه به هماهنگی به عمل امده با  اساتید مدعو برای برگزاری مراسم در 11,12 خردادماه  و همچنین به علت درخواست مکرر دانشجویان برای تمدید مهلت ارسال مقالات، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 5 خرداد ماه تمدید میشود.

\r\n\r\n

همچنین قابل ذکر است مهلت ارسال مقالات دیگر تمدید نخواهد شد .

\r\n ادامه خبر

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران محترم  مهلت ارسال مقالات مجددا تا تاریخ 95/2/25 تمدید شد .

\r\n ادامه خبر

 توجه به درخواست مکرر پژوهشگران محترم  مهلت ارسال مقالات مجددا تا تاریخ :95/2/15 تمدید شد .

\r\n ادامه خبر

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران محترم  مهلت ارسال مقالات تا تاریخ :95/2/7 تمدید شد .

\r\n ادامه خبر

1.حوزه های فرهنگی - طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی 

\r\n\r\n

2 - منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی

\r\n\r\n

3- سازه در تاریخ معماری و شهرسازی 

\r\n\r\n

4- باستان شناسی ،معماری و شهرسازی 

\r\n\r\n

5-میزاث معماری و شهرسازی مدرن 

\r\n\r\n

6-میراث آب و کشاورزی 

\r\n\r\n

7 - میراث فرهنگی ناملموس

\r\n\r\n

8 - راه های فرهنگی و عناصر وابسته 

\r\n\r\n

 

\r\n ادامه خبر

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین
\r\nشکوه جادوی رنگین کمان فروردین
\r\nشکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرو
\r\nسپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
\r\nفرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگوییم.
\r\nبرایتان تندرستی و نیکروزی
\r\nدر سال نو آرزو داریم.
\r\nباشد که سالی سرشار از شادی
\r\nو کامروایی داشته باشید
\r\nدبیر خانه همایش معاصر سازی سنت های معماری اسلامی - ایرانی

\r\n ادامه خبر

محور های همایش معاصر سازی سنت های معماری اسلامی - ایرانی به شرح زیر می باشد:

\r\n\r\n

- سنت های معماری اسلامی- ایرانی و باید های اجتماعی

\r\n\r\n

- سنت های معماری اسلامی- ایرانی و باید های اقتصادی

\r\n\r\n

- سنت های معماری اسلامی- ایرانی و باید های بوم شناختی

\r\n\r\n

- الگوهای معماری اسلامی ایرانی

\r\n\r\n

- نقش هویت در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- نقش سازه در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- نقش اقلیم در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- نقش معنی در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- نقش کالبد در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- نقش معمار در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- نقش تصور در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- نقش محیط در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- نقش طبیعت در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم حس تعلق در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم خوانایی در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم خاطره انگیزی در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم حس مکان در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم مشارکت در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم شخصیت در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم شادی در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم سرزندگی در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم امنیت در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم سلامت در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n\r\n

- مفهوم عدالت در معماری اسلامی – ایرانی

\r\n ادامه خبر