دکتر مهدی حمزه نژاد

نام: دکتر مهدی حمزه نژاد

سمت: استادیار دانشگاه علم وصنعت

رزومه

زمینه های تخصصی طراحی و تحقیق :

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
  \r\n
 • \r\n

  1- پژوهش و طراحی در حوزه مسکونی ، فرهنگی و تجاری در معماری : خانه ، فرهنگی آموزشی ، تجاری و...

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  2- پژوهش و طراحی در معماری طبیعت گرا ، باغ و منظر : باغسازی ، معماری طبیعت گرا و...

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  3- پژوهش و طراحی در حوزه معماری اسلامی: زیارتگاه ، مسجد و...

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  سوابق آموزشی 

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  دکترای معماری، رشته تحصیلی معماری، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران ، تاریخ اخذ: (1384-1390 )

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  فوق لیسانس پیوسته  معماری، رشته تحصیلی معماری ، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران ، تاریخ اخذ:( 1381-1373)

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  دوره فلسفه معاصر غرب دانشگاه تهران- دانشگاه شهید بهشتی، سالهای 78 و 80

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  دوره فلسفه اسلامی ،عرفان اسلامی  و فقه اسلامی حوزه های علمیه تهران  سالهای 78 تا88 

  \r\n\r\n

  ب ـ اشتغال

  \r\n\r\n

   عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، از  1391 تا کنون

  \r\n\r\n

   معاون اجرایی قطب علمی معماری اسلامی از از سال 1392 تاکنون

  \r\n\r\n

   عضو هیات تحریریه مجله پژوهشهای معماری اسلامی از سال 1392 تا کنون

  \r\n\r\n

   عضو انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران از سال 1392 تاکنون

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی

  \r\n\r\n

  1)کارگاههای طراحی معماری 1و 2و3و 4 و5 دوره کارشناسی معماری و طراحی 1 (سه دوره) و2 (دو دوره) دوه کارشناسی ارشد در دانشگاه  فردوسی مشهد، دانشگاه بین المللی امام رضا مشهد ، دانشگاه کاشان ، دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه علم و صنعت ایران و... 1386تا کنون

  \r\n\r\n

   2 ) تدریس کلاس مبانی نظری معماری مربوط به دوره کارشناسی معماری در دانشگاه های مازندران ، تربیت دبیر شهید رجایی وهنر اسلامی تبریز و فردوسی مشهد وهمکاری با مهندس نقره‌کار در دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت 25 ترم از سال 1378 تا کنون.

  \r\n\r\n

  3)تدریس کلاس حکمت هنر اسلامی مربوط به دوره کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه اراک ، دانشگاه نظنز ، دانشگاه آزاد واحد شوشتر، دانشگاه امام رضا مشهد ، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه کاشان در همکاری با مهندس نقره‌کار. به مدت 30 ترم، از سال 1378 تا کنون

  \r\n\r\n

  4 ) همکاری در تدریس کلاس “ حکمتها و روشها ” مربوط به دوره دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران با مهندس نقره‌کار، به مدت 5 ترم در سالهای 1380 تا 1385.

  \r\n\r\n

  5 )تدریس کلاس" انسان، طبیعت، معماری" مربوط به دوره کارشناسی معماری در دانشگاه علم وصنعت ایران ، شهید رجایی تهران ، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مازندران به مدت 20 ترم در سالهای 1383 تا کنون

  \r\n\r\n

  6 ) تدریس کلاس "سیر اندیشه های معماری " به مدت 20 ترم مربوط به دوره کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه کاشان ، دانشگاه نبی اکرم تبریز ،  آزاد اسلامی شوشتر  در سالهای 1385تاکنون

  \r\n\r\n

  7) تدریس کلاس" برداشت از بناهای تاریخی" به مدت دو ترم در دانشگاه شهید رجایی 1390و 1391

  \r\n\r\n

  8) تدریس درس " روش تحقیق در معماری و شهر سازی " به مدت 10 ترم در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علم وصنعت ایران از 1386 تا کنون 

  \r\n\r\n

  9) تدیس درس " تمرین های معماری " به مدت دو ترم در دانشگاه شهید رجایی در سال 1390

  \r\n\r\n

  10) مسئولیت آرشیو‌سازی مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی شهید آوینی و تهیه و تنظیم بیش از 3000 مقاله و 20000 فیش تحقیقاتی و آماده‌سازی برای ورود در بانک اطلاعاتی دسترس.

  \r\n\r\n

  11) تدریس درس "نظریه و روشهای طراحی معمای" به مدت8 ترم در دانشگاه کاشان و دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه خیام مشهد  از 1389 تا کنون

  \r\n\r\n

  12) تدریس کلاس" ادوار معماری ایران " به مدت یک ترم مربوط به دوره دکتری در همکاری با دکتر رنجبر در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1392

  \r\n\r\n

  13) تدریس کلاس "معماری تطبیقی " به مدت یک ترم در دوره دکتری در دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 1394 

  \r\n\r\n

  14) تدریس درس " انسان و محیط " به مدت8 ترم در دانشگاههای کاشان . دانشگاه امام رضا  مشهد و دانشگاه علم و صنعت ایران از 1387 تا کنون

  \r\n\r\n

  د-پایان نامه ها :

  \r\n\r\n

  1-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان " باغ مجموعه توریستی تفریحی اسلامی در شهر مشهد " دانشجو : طیبه روحی سال دفاع 1392

  \r\n\r\n

  2- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "فرهنگسرای هنر اسلامی در مشهد " دانشجو : ریحانه غفاری سال دفاع 1392

  \r\n\r\n

  3- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "عوامل و موانع بروز سلسله مراتب فضایی در خلال پیشرفت سازه ای با بررسی مصداقی دوره صفویه" دانشجو : فهیمه فاضل نسب سال دفاع 1392

  \r\n\r\n

  4-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "اصول انتخاب مصالح در زیارتگاههای ایران " دانشجو : سعید فرزانه سال دفاع 1393

  \r\n\r\n

  5-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "طراحی کودکستان با رویکرد ارتقاء بینش معنوی در کودک " دانشجو : محمد نژاد منساری سال دفاع 1393

  \r\n\r\n

  6-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا با عنوان "اصول و شاخصه های اسلامی در محلات بر اساس تحقق اصول و فروع دینی در ساختار شهر و محله " دانشجو : الهه نظافت سال دفاع 1393

  \r\n\r\n

  7-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با عنوان "طراحی مزار شهدا دانشگاه قم " دانشجو : علیرضا گلریز سال دفاع 1393

  \r\n\r\n

  8-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با عنوان "طراحی مرکز آتش نشانی اراک " دانشجو : محمد جیریایی سال دفاع 1393

  \r\n\r\n

  9-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با عنوان "طراحی محله با رویکرد اسلامی " دانشجو : فرامرز فدایی سال دفاع 1393

  \r\n\r\n

  10- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران با عنوان طراحی دانشکده معماری با رویکرد اخلاق مدار دانشجو : بشری عباسی سال دفاع 1392

  \r\n\r\n

  11- مشاوره  پایان نامه ارشد شهرسازی در دانشگاه تربیت مدرس با عنوان " بررسی هویت اسلامی ایرانی در شهر جدید هشتگرد " دانشجو اکرم فاسمی دفاع 1393

  \r\n\r\n

  12- مشاوره پایان نامه دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران با عنوان" برنامه دهی مساجد منطقه ای " دانشجو پریسا یمانی . در حال کار .

  \r\n\r\n

  13- مشاوره پایان نامه دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران با عنوان " ارتقاء محتوای اسلامی ایرانی برای آموزش طراحی خانه "دانشجو خانم راضیه لبیب زاده 1390 تا 1394

  \r\n\r\n

  14- مشاوره پایان نامه دکتری دانشگاه هنر اصفهان با عنوان " تاثیر مفهوم انسان کامل در ساختار شهر و محلات شیعی " دانشجو خانم بنفشه معین مهر 1393 تا کنون

  \r\n\r\n

  15- مشاوره و راهنمایی پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس با عنوان "الگوی اسلامی- ایرانی برنامه ریزی در کلان شهر تهران" دانشجو اکرم قاسمی

  \r\n\r\n

  16- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع طراحی مجموعه مسکونی پایدار با اولویت  بندی منطقه ای لید " خانم مریم سالخورده شهریور 1394

  \r\n\r\n

  17 - راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " مسکن انعطاف پذیر "خانم آرزو محتشم 1394 شهریور دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

  \r\n\r\n

  18- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی مجموعه مسکونی با محوریت تقویت روابط خانوادگی طبق الگوهای اسلامی و ایرانی "خانم محبوبه کشانی 1394 شهریور دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

  \r\n\r\n

  19- مشاوره پایان نامه دکتری با موضوع " اصول مصالح گزینی بوم فرهنگی در بناهای یادمانی در سه بوم فرهنگ آذربایجان خراسان و اصفهان " آقای محمد رضا عطایی . دانشگاه آزاد اسلامی از 1393 تا کنون

  \r\n\r\n

  20- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی  مسجد با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی "خانم سمیه مروجی 1394 دانشگاه سوره

  \r\n\r\n

  21-- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی  مسجد با رویکرد پایداری اجتماعی در آمیختگی مذاهب شیعه و سنی  "خانم دهکردی 1394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

  \r\n\r\n

  22- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی  مرکز فرهنگی تفریحیو موزه شیعه شناسی خضر نبی در قم  "خانم لیلی احمدی 1394 دانشگاه پیام نور تهران

  \r\n\r\n

  23-راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی  مرکز محله سیاه سنگ شیراز با رویکرد ارتقاءتعاملات اجتماعی "خانم غلامی 1394 دانشگاه پیام نور عسلویه

  \r\n\r\n

  24- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء توانمندی زنان "خانم مژده صنعتکار 1394 دانشگاه پیام نور عسلویه

  \r\n\r\n

  25- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع "طراحی کتابخانه با رویکرد افزایش اجتماع پذیری "آقای بیگی 1394 دانشگاه آزاد اسلامی نطنز

  \r\n\r\n

  26- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه با موضوع هندسه مقدس خانم فاطمه اسدی 1394 دانشگاه ایلام  

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  سوابق پژوهشی :

  \r\n\r\n

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی (ISI,ISC ) :

  \r\n\r\n

  تعداد :44 ( فارسی و انگلیسی)

  \r\n\r\n

  1.راز پایداری و جاودانگی در معماری سنتی ایران، باغ نظر شماره 12،1387

  \r\n\r\n

  2.بازشناسی روش آموزشی مدرسه موراتوری در کارگاه طراحی معماری، فناوری آموزشی،1391

  \r\n\r\n

  3.بررسی تاثیر محیط بر رفتار و اخلاق و نتایج آن در طراحی محیط ،آرمانشهر شماره 5، 1389

  \r\n\r\n

  4.بررسی و الگوشناسی مکان یابی مساجد عصر نبوی در مدینه ،باغ نظر شماره 16، 1390

  \r\n\r\n

  5.تحولات باغ ایرانی هخامنشی به باغ اسلامی،باغ نظر شماره 19 ،1390

  \r\n\r\n

  6.بررسی رابطه مسجد و مزار در زیارتگاههای عصر تیموری ، مجله طرح ونماد 3،1390

  \r\n\r\n

  7.بررسی مبانی نظری طراحی خانه از دیدگاه حکمت اسلامی، نقدی بر کتاب "خانه، فرهنگ، طبیعت"،انجمن علمی معماری و شهر سازی، 1391

  \r\n\r\n

  8.مسئله شناسی و اولویت سنجی در طراحی محیط معماری و شهرسازی از منظر اسلامی (در گستره قرآن و روایات) آرمانشهر، 1391

  \r\n\r\n

  9. سلسله مراتب تشخص عناصر شهر در ارسن شهری در سبک‌های شهرسازی دوران اسلامی ایران ، مجله شهر ایرانی اسلامی،1391

  \r\n\r\n

  10. گونه شناسی تشخص عناصر شهری در شهرمزار های ایران،1391

  \r\n\r\n

  11. تحلیلی بر سیر تحول مفاهیم و الگوی کالبدی مساجد در دوره های چهارگانه معماری ایرانی، مجله شهر ایرانی اسلامی،1391

  \r\n\r\n

  12. ارزیابی دوره ی کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1382-1389، آرمانشهر،1391

  \r\n\r\n

  13. گونه شناسی مزارهای اسلامی در ایران، بر اساس مفاهیم قدسی تشبیه، تنزیه، جمال و جلال  ، مجله مطالعات معماری ایرانی،1391

  \r\n\r\n

  14. الگوشناسی مصلی های معاصر ایران و آسیب شناسی مفهومی آنها بر اساس راهبردهای فقه شیعه،مجله آرمانشهر،1391

  \r\n\r\n

  15. معنای اصالت مسجد و میزان اصالت مساجد نوگرای عصر حاضر بررسی مصداقی مسجد چهارراه ولیعصر تهران،1391

  \r\n\r\n

  16. استنتاج معمارانه اصول ساخت مصلی بر اساس فقه شیعه ،تحلیل الگوهای عملی برای تحقق 5 اصل مهم در ساخت مصلی،باغ نظر،1391

  \r\n\r\n

  17. اصول طراحی مراکز تجاری بر اساس مبانی اسلامی، شهر ایرانی اسلامی، 1392

  \r\n\r\n

  18. نشانه شناسی ایتگاههای مترو، هویت شهر، 1393

  \r\n\r\n

  19. اصول خانه سنتی بر اساس فیلمهای تلوزیونی، انجمن علمی معماری و شهر سازی، 1393

  \r\n\r\n

  20. خانه در سنت گرایی و پدیدار شناسی، نقش جهان، 1393

  \r\n\r\n

  21. معنا شناسی محور در مسجد و کلیسا، شهر ایرانی اسلامی، 1393

  \r\n\r\n

  22. تدقیق مفهومی و تشریح راهکارها و شاخص­های تحقق سنجی چهار اصل مسجدمحوری، محله­محوری، درون­گرایی و طبیعت­گرایی در شهر ایرانی اسلامی، پژوهشهای معماری اسلامی، 1393

  \r\n\r\n

  23. اصول طراحی خانه از منظر اسلام، پژوهشهای معماری اسلامی، 1393

  \r\n\r\n

  24. راهبردهای تقویت تعاملات اجتماعی، مطالعات شهری، 1393

  \r\n\r\n

  25. بررسی تطبیقی باغسازی ایرانی و ساسانی، مطالعات معماری ایران، 1393

  \r\n\r\n

  26. مقایسه تاثیر زیباشناسی وجود گرایی در غرب و اسلام در معماری مربوطه، 1393

  \r\n\r\n

  27. نقش باد در مکان یابی و ساختار معماری و شهر سازی سنتی ایران، نقش جهان، 1394

  \r\n\r\n

  28. بررسی تطبیقی معنا شناسی محور در مسجد و کلیسا ، شهر ایرانی اسلامی ، 1393

  \r\n\r\n

  29) ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان . شهر ایرانی اسلامی . 1395

  \r\n\r\n

  30) ویژگیهای آرمانی معماری انقلاب اسلامی . فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی. 1395

  \r\n\r\n

  31) بازخوانی اسلامی مدل محیط رفتار راپاپورت در سازمان فضایی خانه و تحقق سنجی آن در طرح . نامه معماری و شهر سازی 1395

  \r\n\r\n

  32) ارزیابی هویت شهر جدید هشتگرد بر مبنای اصول شهرسازی ایرانی اسلامی. فصلنامه مطالعات ملی . 1395

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  مقالات انگلیسی :

  \r\n\r\n

  1) Derivation of Principles for Residential Neighborhoods on the Basis of Islamic ethics، 1392

  \r\n
 • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2) Investigation into the realization of naturalism in Hashtgerd New Town base on Iranian Islamicmodel، 1392

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

3) ANALYZE OF ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION IN HOUSE

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Asian Journal of Environment-Behaviour Studies (ajE-Bs، 1394

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

4 ) A comparative study of Iranian garden in religious beliefs context 
\r\nCase study:
 Pasargad Garden and Fin Garden،2nd International Conference on Urbanism and Spatial Mobility، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ethical Sustainability in Iranian New Towns: Case Study of Shushtar،5 )

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Houses’ physical features based on temperament indicators، Asian Journal of Environment-Behaviour Studies (ajE-Bs) ، 1394

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

6) : ترجمه مقاله Philosophical differences in the thoughts of louis i.kahn and martin heidegger

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

، نویسنده: جوزف بورتن، عنوان فارسی: دوگانگی‌های فلسفی میان اندیشه های لویی کان و مارتین هایدگر، محل انتشار: مجله آبادی،شماره 43،

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

پاییز 1383

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

7)assess the tolerence thersholds for human health related to four climate comforet gyuny for proposed four models based on traditional medicine and confort climate tempered. International confrence on architecture civil and urban development at beginning of third miliniom . 2015

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

8) regional priorityes for sustainablearchitectural design with leads . International confrence on architecture civil and urban development at beginning of third miliniom . 2015

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

9 ) measurement diffrences ahead of peace climate , tempered , in teraditional houses in four continents on the critical tempreture . International confrence on architecture civil and urban development at beginning of third miliniom . 2015

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

10 ) The Balanced Combination of Enthusiasmand Peace( calmness – stillnes- quiet ) in IRAN’s mosques in  JOURNAL OF APPLIED ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL SCIENCES . 2015

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

.11)  UNISON OF THE PHENOMENOLOGICAL THEORY OF GENUIS LOCI AND ISLAMIC PHILOSOPHY، International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning،1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

12)islamic iranian regionalization of rapaport environment and behavioral system ( ebs). indicators،model for home space design. Asian Journal of Environment-Behaviour Studies (ajE-Bs 2015

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

تعداد :60

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1.تدوین زیبائی شناسی شهید مطهری،اولین همایش بین المللی حکمت مطهر، بهار 1383

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2.“ اندیشه زیبائی در حکمت متعالیه ”“ سیر مفهوم زیبائی در سفرهای چهار گانه ملاصدرا دومین همایش بین المللی ملا‌صدرا، خرداد 1383

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

3. جستاری در پدیدار شناسی معماری در بستر فرهنگ معاصر و سنت اسلامی،اولین جشنواره دانشجویی معماری و شهرسازی،بهمن ماه 1381

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

4. بررسی تطبیقی تأثیر تعریف خدایان در شکل‌گیری معابد، سومین همایش مسجد، تابستان 1384

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

5. تاثیر حکمت معنوی قرن 11 در معماری و باغ سازی اصفهان،همایش بین المللی مکتب اصفهان،زمستان 1385

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

6. مفهوم مکان قدسی،اولین همایش بین المللی هنر نبوی،عبدالحمید نقره کار- مهدی حمزه نژاد،زمستان 1385

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

7. شیوه های گوناگون نماد پردازی در اماکن مقدس،همایش بین المللی "اماکن مقدس"،1386 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

8. تحلیل الگوی روابط بین مسجد و مزار در مزارهای دوره تیموری،همایش هویت هنر شیعی، مهدی حمزه نژاد -محمد رضا عطایی، 1387

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

9. تقابل زهدگرایی و زیبایی گرایی در عرفان اسلامی و نگرش جامع امام‌خمینی(ره) در تصمیم گیری های حکومتی در این میان،همایش اندیشه های حضرت امام،مهدی حمزه نژاد، 1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

10. اصول طراحی خانه بر اساس الگوی خانه پیامبر،دومین همایش بین المللی هنر نبوی، مهدی حمزه نژاد، محمد رضا عطایی، فاطمه ملکیان، 1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

11. اصول حاکم بر طراحی مسجد بر اساس الگوی مسجد پیامبر،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،مهدی حمزه نژاد، محمر رضا عطایی، عبد الحمید نقره کار،1389 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

12. بازشناسی روش آموزشی مدرسه موراتوری در درس طراحی مجتمع های زیستی، همایش ملی روشهای نوین آموزشی،معماریان ، هاشمی ،مهدی حمژه نژاد ،سلمان نقره کار، 1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

13. اصول حاکم بر مکان یابی مسجد در شهر مدینه، همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،عبد الحمید نقره کار- مهدی حمزه نژاد- محمد رضا عطایی،1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

14. معماری مساجد از صور جلالی تا زیبایی شناسی لطف،دومین همایش بین المللی هنر نبوی، مهدی حمزه نژاد -فرشته خوش کلام،1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

15. الگوهای ساماندهی شهر بر اساس رابطه انسان با طبیعت،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،نقره کار ،دهقانی ،مهدی حمزه نژاد،1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

16. هنر به کارگیری فناوریهای معماری در فضاهای قدسی،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،عبد الحمید نقره کار ، مهدی حمزه نژاد ،ودود بقایی،1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

17. بررسی ساختار نمادین همنشینی ارکان ماده،دومین همایش بین المللی هنر نبوی، عبد الحمید نقره کار ، مهدی حمزه نژاد، نگار حیدری متین ،1389 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

18. بررسی مساجد بر اساس درجات معرفتی انسانها ،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،حاج بابایی، عبد الحمید نقره کار ،مهدی حمزه نژاد، 1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

19. ورود طبیعت به مسجد،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،عبد الحمید نقره کار ،مهدی حمژه نژاد ،هما تقی زاده،1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

20. بررسی مفهوم آرامش در مراکز خرید،دومین همایش بین المللی هنر نبوی،الناز ایمانی ،عبدالحمید نقرهکار ،مهدی حمزه نژاد،1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

21. سیر تحول زیبایی و والایی در مساجد،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی یحیی پور ، ضرابی ، حمزه نژاد،1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

22. معرفی و نقد و بررسی مبانی طراحی مسجد مصلی های نماز جمعه،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،نقره کار ،مهدی حمزه نژاد ، محمدی فاضل ،حسینی،1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

23. آسیب شناسی سیمای مساجد ناحیه ای شهر های معاصر، همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،نقره کار ،مهدی حمزه نژاد ،فاضل ، محمدی، فلاح،1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

24. مبانی اخلاقی و عرفانی خانه ایرانی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،مهدی حمزه نژاد، اکبریان،1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

25. بررسی محور در نیایشگاههای اسلام و مسیحیت همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی مهدی حمزه نژاد ، سحر فتحی آذر،1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

26. تجلی مفاهیم هیجان و آرامش در معماری مسجد و کلیسا ،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،مهدی حمزه نژاد ، سمانه جعفر محمدی،1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

27. بررسی مبانی نظری خانه براساس فرهنگ اسلامی،همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی،مهسا جبل عاملی ، عبد الحمید نقره کار مهدی حمزه نژاد،1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

28. شفافیت در خانه های قاجار ،همایش ملی فرهنگ و هنر قاجار در تبریز، عبدالحمید نقره کار مهدی حمزه نژاد ،محمد تقی پیر بابایی، محمد رضا حیدریان،1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

29. استفاده از الگوی باغشهر صفوی برای توسعه شهری منطقه غرب کشور اولین، همایش منطقه ای معماری و شهر سازی،ابوالفضل مشکینی، مهدی حمزه نژاد، اکرم قاسمی،1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

30. ارزیابی حس تعلق به مکان ساکنین شهرهای جدید (مطالعۀ ‌موردی: شهر جدید هشتگرد)،پنجمین همایش برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، ابوالفضل مشکینی، مهدی حمزه نژاد ،اکرم قاسمی،1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

31. مبانی جغرافیایی و فرهنگی درونگرایی و محرمیت در معماری و شهرسازی اسلامی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر اصفهان)، دومین همایش جغرافیای در جهان اسلام ، ابوالفضل مشکینی، مهدی حمزه نژاد، اکرم قاسمی، 1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

32. گونه شناسی معماری مسجد و مقایسه مساجد شیعی صفوی با مساجد ادوار سه گانه پیش از آن بر اساس ظهور شاخصه های مفاهیم قدسی شیعی ،همایش هنر و تمدن شیعه، مهدی حمزه نژاد ،پریا سعادت جو ،1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

33. اصول مفهومی طراحی خانه بر اساس حکمت اسلامی، همایش شهر اسلامی، مهسا جبل عاملی، مهدی حمزه نژاد، 1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

34. اصول طراحی منظر گیاهی بومی شهر قم، همایش الگوی معماری اسلامی ایرانی قم، مهدی حمزه نژاد، اتوسا ایزدی فر، حسین بامداد، 1392

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

35. خانه در فرهنگ ایرانی اسلامی، همایش الگوی معماری اسلامی ایرانی، سبحان کیوانلو، مهدی حمزه نژاد، 1392

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

36. سطح تشبیه تنزیه در عناصر شاخص شهر ایرانی اسلامی، همایش الگوی معماری اسلامی ایرانی قم، مهدی حمزه نژاد، الهه حسن خویی، 1392

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

37. استخراج اصول شکل دهنده پایداری اجتماعی در محلات مسکونی بر اساس اخلاق اسلامی، همایش شهر ایرانی اسلامی مشهد، فاطمه صمیمیفر، مهدی حمزه نژاد، 1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

38. معنویت در بازارچه های ایرانی، سلسله نشست های الگوی شهر سازی ایرانی اسلامی، مهدی حمزه نژاد، پریا سعادت جو، بنفشه معین مهر، 1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

39. مروری برتعاریف معاصر معماری در مقایسه با تعریف آن در سنت ایرانی اسلامی، کارگاه معماری اساتید هنرستانهای معماری، مهدی حمزه نژاد، 1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

40. برسی روشهای تحقیق اصول و فروع دینی در عرصه محله و شهر اسلامی، همایش شاخصه های شهر اسلامی، مهدی حمزه نژاد، الهه نظافت، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

41. شاخصه های معماری و شهر سازی اسلامی، همایش عمران، معماری و مدیریت شهری، مهدی حمزه نژاد، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

42. کارگاه تاثیر اخلاق در معماری اسلامی، دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مهدی حمزه نژاد، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

43. کارگاه روش های نیل به شهر اخلاق مدار، مجمع اساتید هنرستان های قم، مهدی حمزه نژاد، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

44. تبیین راهکارهای طراحی محله معاصر ایرانی(با تکیه بر اصول دین اسلام)، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، حمزه نژاد، نظافت، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

45. محله محوری در شهر ایرانی اسلامی با تأکید بر شهر های جدید (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد)، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، اکرم قاسمی، ابوالفضل مشکینی، حمزه نژاد، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

46. پاسخ به چهار سطح نیاز های انسان در معماری مسجد امام اصفهان، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، حمزه نژاد، احسان سلیمان پور، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

47. تاثیر عوامل طبیعی در مکانیابی شهر های سنتی، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، حمزه نژاد، ترابی ربانی، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

48. برسی اصول طراحی سیمای مساجد معاصر از دیدگاه اسلامی در نقد دستورالعمل شهرداری تهران مصوب سال 983، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، مجتبی نبوی، زینب مقدوری، مهدی حمزه نژاد، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

49. مثال معابد و تاثیر ان در طراحی معبد، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، حمزه نژاد، ضرابی، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

50. درونگرایی در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد)، کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهر سازی، اکرم قاسمی، ابوالفضل مشکینی، حمزه نژاد، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

51. یادمانهایی برای پرواز، بحث و میز گرد در مورد یادمانهای شهید، همشهری معماری 26، حمزه نژاد، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

52. ارمغانهای آیزنمن برای معماری ایران، همشهری معماری 26، حمزه نژاد، 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

53. مبانی جغرافیایی و فرهنگی درونگرایی و محرمیت در معماری اسلامی، همایش ملی معماری مرمت شهر سازی و محیط زیست، ابوالفضل مشکینی، حمزه نژاد، اکرم قاسمی، 1392

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

54. نشانه شهری عامل هویت بخشی شهر های جدید، پنجمین همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری، ابوالفضل مشکینی، حمزه نژاد، اکرم قاسمی، 1392

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

55. تاثیر زیبایی شناسی مساجد در اخلاق مخاطبین، همایش معماری و شهر سازی اسلامی رشت، مهدی حمزه نژاد، ارزو یوسفی، 1394

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

56. اصول طراحی مسحد در طراز انقلاب اسلامی، همایش معماری و شهر سازی اسلامی، مهدیه محمدی جمال، مهدی حمزه نژاد، 1394

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

57. تاثیر ورودی خانه ها در منظر شهری و ویژگی حیات در ورودی های سنتی و مدرن، اولین همایش شهر سازی و معماری در گذر زمان، فهیمه شهیدی، مهدی حمزه نژاد، محمد باقری، 1392

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

58- بررسی ارزشهای عرفانی رنگها در مساجد و بررسی دو نمونه موردی در دوره صفویه و قاجاریه (مسجد امام اصفهان و مسجد امام تهران) زهرا موسوی 1393

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

59 - اصول راهبردی در طراحی مراکز خرید بر اساس مقایسۀ نقاط قوت و ضعف مراکز خرید مدرن و بازارهای سنتی ایرانی همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم 1394 . زینالی

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

60-

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

3 ـ کتب منتشر شده :

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1.کتاب درسی“ حکمت هنر اسلامی ” برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری،در همکاری با مهندس نقره کار ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری،1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2. کتاب درسی“ انسان ،طبیعت، معماری ” برای دانشجویان مقطع کارشناسی معماری، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،در همکاری با مهندس نقره کار ، زمستان 1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

3. کتاب درسی“مبانی نظری معماری ” برای دانشجویان مقطع کارشناسی معماری،1391 در همکاری با مهندس نقره کار

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

4)مشارکت در کتاب تحلیل طرح جدید میدان امام حسین(ع) از منظر گره هویت­پرداز آیینی- اجتماعی شهر 1395 شهر داری تهران 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

4 ـ آثار علمی برگزیده در جشنواره های علمی داخلی و بین المللی :

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

رتبه دوم پایان نامه برگزیده و شایسته تقدیر در جشنواره دانشجویی معماری و شهر سازی دانشگاه تهران (کارشناسی ارشد ) 1382

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

5 ـ تعداد طرح های تحقیقاتی که مشارکت داشته اید :

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

تعداد: 10 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

1. پژوهش ملی “ راهبردهای عملی تحقق گفتگوی تمدنها " در دو جلد در پائیز 1381 با عنوان “رویکردهای نظری در گفتگوی تمدنها ( هابرماس، فوکویاما، خاتمی، هانتینگتون )”در انتشارات پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

2. پژوهش ملی “ درآمدی بر تعریف جامع هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ”، در همکاری با مهندس عبدالحمید نقره‌کار

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

  این تحقیق در 3 جلد اصلی و یک جلد خلاصه برای چاپ، تحویل وزارت مسکن شده است. و در یک جلد با همین عنوان توسط وزارت مسکن چاپ شده است .

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

3. پژوهش ملی "راههای تحقق پذیری هویت اسلامی در معماری و شهرسازی شهر های جدید ”، در همکاری با مهندس عبدالحمید نقره‌کار از 1388  تا کنون

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

4. پژوهش ملی " مبانی نظری طراحی حرمین شریفین در کربلا " در همکاری با دکتر سلمان نقره کار و دکتر خان محمدی . 1393 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

5. رساله کارشناسی ارشد با عنوان "جستاری در پدیدار شناسی معماری در بستر فرهنگ معاصر و سنت اسلامی"، استاد راهنما: دکتر سید غلامرضا اسلامی، استاد مشاور: مهندس عبدالحمید نقره کار، در یک مجلد 1000 صفحه ای ارائه شده است، 1381

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

6. رساله دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت با عنوان "اصول مفهومی طراحی بناهای مذهبی بر اساس نگرش شیعه" استاد راهنما: مهندس نقره کار و دکتر معماریان، 1384-1390

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

7. کتاب درسی "حکمت هنر اسلامی" برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری، از سال 1380 تا کنون، این مجموعه در ترم‌های گذشته به تدریج تکمیل شده و آخرین نسخه آن در حدود 250 صفحه در تابستان 1391 از طریق وزارت علوم در سطح کشور منتشر خواهد گردید . این کتاب براساس مباحث پژوهش “ تعریف جامع هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ” شکل گرفته است.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

8. کتاب درسی "انسان طبیعت معماری" برای دانشجویان مقطع کارشناسی معماری، 1390، این مجموعه که یکی از اولین تلاشها برای تنظیم جزوه برای این درس است ، در 5 فصل در 200 صفحه آماده شده است و اکنون به صورت آزمایشی در برخی از دانشگاهها در حال تدریس است و به زودی با انجام آخرین اصلاحات برای چاپ تحویل وزارت علوم خواهد شد.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

9. کتاب درسی " مبانی نظری معماری" برای دانشجویان مقطع کارشناسی معماری، ازسال 1383 تا کنون، این مجموعه در ترم‌های گذشته به تدریج تکمیل شده و آخرین نسخه آن در حدود 170 صفحه در بهار 1391 در سطح کشور انتشار خواهد یافت . این جزوه براساس مباحث پژوهش “ تعریف جامع هویت اسلامی در معماری و شهرسازی ” شکل گرفته است.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

10. " مجموعه مقالات انسان طبیعت معماری" برای دانشجویان کارشناسی معماری، 1384 تا کنون، این مجموعه گلچینی از 40 مقاله برتر در این باره است که تاکنون در چند دانشگاه منتشر شده است. تلاش بر این است که در گام بعد مهمترین مقالات مربوط به تئوری های معماری در 4 جلد آماده و منتشر گردد.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

11. مجموعه مقالات "گزیده مقالات نظری معماری" برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری، 1388 تاکنون، این مجموعه جلد دوم از مجموعه فوق است که گلچینی از 50 مقاله برتر در این باره است و تاکنون در چند دانشگاه منتشر شده است. تلاش بر این است که در گام بعد جلد 3و 4 آماده و منتشر گردد.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

6-افتخارات کسب شده :

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

دانشجوی نمونه کشوری در دوره دکتری در سال 1389

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

7-مسئولیت‌های علمی و فرهنگی در دانشگاه :

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
  \r\n
 1. \r\n

  معاون اجرایی قطب علمی معماری و شهر سازی و مرکز تحقیقات معماری و شهر سازی

  \r\n
 2. \r\n
 3. \r\n

  شرکت در جلسات حلقه حمایت از کرسی های نظریه پردازی معماری و شهر سازی

  \r\n
 4. \r\n
 5. \r\n

  مسئولیت برنامه‌ریزی فرهنگی برای نخبگان علمی در طول خدمت سربازی در نهاد رهبری دانشگاه.

  \r\n
 6. \r\n
 7. \r\n

  برنامه‌ریزی و اجراء سه دوره همایش دانشجویان ممتاز و نخبگان دانشگاه با عنوان راهکارهای تولید علم با سخنرانی و میزگرد بزرگان علمی کشور.

  \r\n
 8. \r\n
 9. \r\n

  مدیریت و آماده سازی مجله ویژه نامه تولید علم با عنوان « نیایش اندیشه » در همکاری با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

  \r\n
 10. \r\n
 11. \r\n

  مسئولیت آرشیوسازی و بانک اطلاعات مرکز تحقیقات معماری شهید آوینی.

  \r\n
 12. \r\n
 13. \r\n

  برگزاری چندین دوره کلاس آموزشی نهج البلاغه و قرآن و حافظ شناسی در دانشگاه و مراکز آموزشی دیگر.

  \r\n
 14. \r\n
 15. \r\n

  تاسیس و عضویت فعال در انجمن مهندسی فرهنگی دانشگاه اسلامی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه علم و صنعت

  \r\n
 16. \r\n
 17. \r\n

  عضو کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی از 1390 تا کنون

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  8- مسئولیت های برگزاری همایش :

  \r\n\r\n

   

  \r\n
 18. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
  \r\n
 1. \r\n

  همایش تخصصی معماری و شهر سازی اسلامی، اردیبهشت 1393، مسئولیت: دبیر علمی و اجرایی، مکان: قطب علمی معماری اسلامی

  \r\n
 2. \r\n
 3. \r\n

  همایش تخصصی مسکن ایرانی اسلامی، اسفند 1393، مسئولیت: دبیر علمی و اجرایی، مکان: قطب علمی معماری اسلامی

  \r\n
 4. \r\n
 5. \r\n

  همایش تخصصی بازنمایی شهید در معماری و شهر اسلامی، اردیبهشت 1394، مسئولیت: مئول اجرایی و نماینده قطب، مکان: قطب علمی معماری اسلامی

  \r\n
 6. \r\n
 7. \r\n

  دبیر علمی و استاد مدرس همایش دانش افزایی  مدرسان جوان درس انسان طبیعت معماری . شهریور 1394

  \r\n
 8. \r\n
 9. \r\n

  دبیر علمی همایش دانش افزایی مدرسان جوان درس حکمت هنر اسلامی . بهمن 1393

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  9- مطالعات پایه جنبی: تحصیل در درشته های فلسفه اسلامی و غرب در حوزه و دانشگاه :

  \r\n\r\n

   

  \r\n
 10. \r\n
\r\n\r\n
  \r\n
 1. \r\n

   دوره فلسفه معاصر غرب (مارکس، پیرس، هوسرل، هایدگر)، استاد: دکتر عبدالکریم رشیدیان و دکتر بابک احمدی، سالهای 78 و 80، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی

  \r\n
 2. \r\n
 3. \r\n

   فلسفه اسلامی و فقه اسلامی (بدایه الحکمه علامه طباطبائی، شرح منظومه، شرح اشارات)، استاد: آیت ا... سید حسین مصطفوی (رئین دانشکده فلسفه دانشگاه تهران)، سالهای 78 تا 88، منزل اساتید

  \r\n
 4. \r\n
 5. \r\n

   عرفان اسلامی (فصوص الحکم، گلشن راز و ...، استاد خسرو شاهی و استاد نجفی، سالهای 84تا 86، دانشگاه و منزل اساتید

  \r\n
 6. \r\n
 7. \r\n

   دروس حوزوی (منطق، کلام، تفسیر و...)، اساتید گوناگون، سالهای 73 تا 76 مستمر و تا کنون به طور پراکنده، حوزه علمیه میرزا موسی تهران

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  10-کارها و فعالیت های اجرائی :

  \r\n\r\n

   

  \r\n
 8. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
  \r\n
 1. \r\n

   طراحی بیش از 10 پروژه مجتمع مسکونی و ویلائی در دفتر مشاورین مهندس بی آزار، مکان: تهران و اطراف، سالهای 76 و 75

  \r\n
 2. \r\n
 3. \r\n

   طرح و اجرای کامل خانه های مسکونی متعدد در تهران، مکان: تهران منطقه 12، سال های 79 تا 90

  \r\n
 4. \r\n
 5. \r\n

   طراحی و اجرای باغ ویلائی 5500 متری مربوط به شرکت دیدگاه هنر، مکان: کرج/روستای ییلاقی شنده روبروی کارخانه پاکابان، از سال 81 تا 84

  \r\n
 6. \r\n
 7. \r\n

   طراحی و اجرای باغ ویلائی 6500 متری کردان همراه با 4 واحد ساختمانی، مکان: کرج/روستای کردان، از سال 81 تا 84

  \r\n
 8. \r\n
 9. \r\n

  طراحی باغ ویلائی 1000 متری (کارفرما آقای عسگری)، مکان: اطراف کاشان، سال 1383

  \r\n
 10. \r\n
 11. \r\n

   مجتمع مسکونی 100 واحدی فرهنگینان (توسط شرکت ساختمان سخت پی دیسا)، مکان: واوان تهران، سال 1385

  \r\n
 12. \r\n
 13. \r\n

   طراحی دبیرستان پسرانه پیام رستگاران، مکان: تهران بهارستان، سال 1388

  \r\n
 14. \r\n
 15. \r\n

   طراحی مجموعه اقامتی زیارتی  رستگاران، مکان: مشهد خیابان شیرازی، سال 1390

  \r\n
 16. \r\n
 17. \r\n

  طراحی یادمان شهدای شرق کارون . مرکز حفظ آثار دفاع مقدس ، 1390

  \r\n
 18. \r\n
 19. \r\n

   

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  11- راه اندازی و اداره  سایت اینترنتی قطب علمی معماری اسلامی :

  \r\n\r\n

   زمان: تابستان 1389 تا کنون

  \r\n\r\n

   مراحل: تنظیم خلاصه پروژه و نمودار کلی فصل ها همراه با توضیح مراحل و سرچشمه آن

  \r\n\r\n

   

  \r\n\r\n

  12- کرسی  آزاد اندیشی و نوآوری علمی :

  \r\n
 20. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
  \r\n
 1. \r\n

  معنای معماری و شهر سازی اسلامی، دکتر مهدی نژاد، دکتر هاشمی، دکتر حمزه نژاد، دانشگاه شهید رجایی، بهمن 1391

  \r\n
 2. \r\n
 3. \r\n

  کرسی نوآوری و نظریه پردازی " تاثیر بستر مزاجی در هویت محیطی و کالبدی مکان " در دانشگاه علم وصنعت ایران بهمن 1394

  \r\n
 4. \r\n
\r\n