مهندس مرتضی صفری

نام: مهندس مرتضی صفری

سمت: دبیر فرهنگی همایش

رزومه

دانشجوی مهندسی معماری در مقطع کارشناسی در دانشگاه محقق اردبیلی

\r\n\r\n

عضو انجمن علمی گروه معماری

\r\n\r\n

معاونت اجرایی همایش بزرگداشت روز جهانی معماری و شهرسازی

\r\n\r\n

معاونت اجرایی ورکشاپ اسکیس و راندو

\r\n\r\n

معاونت اجرایی ورکشاپ بازیافت 

\r\n\r\n

معاونت اجرایی کلاس های آموزش نرم افزار های معماری

\r\n\r\n

معاونت اجرایی بازدید های علمی از شهر های ماسوله،زنجان،قزوین،کاشان،اصفهان،یزد

\r\n\r\n

معاونت اجرایی همایش روز معمار

\r\n