مهندس آرمان عمرانی فوق

نام: مهندس آرمان عمرانی فوق

سمت: مدیر اجرایی

رزومه

دانشجوی مهندسی معماری در مقطع کارشناسی در دانشگاه محقق اردبیلی

\r\n\r\n

دبیر انجمن علمی گروه معماری

\r\n\r\n

دبیر اجرایی همایش بزرگداشت روز جهانی معماری و شهرسازی

\r\n\r\n

دبیر اجرایی ورکشاپ اسکیس و راندو

\r\n\r\n

دبیر اجرایی ورکشاپ بازیافت 

\r\n\r\n

دبیر اجرایی کلاس های آموزش نرم افزار های معماری

\r\n\r\n

دبیر اجرایی بازدید های علمی از شهر های ماسوله،زنجان،قزوین،کاشان،اصفهان،یزد

\r\n\r\n

دبیر اجرایی همایش روز معمار

\r\n