معرفی همایش
به اطلاع همه ی دانشجویان و پژوهشگران محترم میرساند،نفرات دوم وسوم نویسنده هرمقاله برای صدور گواهی اکسپت مقاله بایستی مبلغ 15000تومان به حساب همایش واریز فرمایند.

همچنین قابل ذکر است افراد متقاضی برای دریافت دفترچه چکیده مقالات درخواست خود را به شماره تلفن ارسال فرمایند.
همچنین خدمت پژوهشگران محترم می رساندگواهی اکسپت مقالات وگواهی حضور آماده میباشدو با مراجعه به دبیرخانه همایش میتوانند گواهی خود را دریافت نمایند.
آدرس دبیرخانه:اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی-ساختمان گروه معماری دانشکده فنی ومهندسی-دبیرخانه همایش
ساعات مراجعه:از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت10تا13
همچنین خدمت عزیزان میرساند کسانی که گواهی خود را تا آخر تیر ماه دریافت ننمایندگواهیشان اول مهر ماه مقارن با سال تحصیلی جدید داده خواده شد.
برگزارکنندگان
دکتر بهروز میرزایی

نام: دکتر بهروز میرزایی

سمت: رییس همایش

دکتر حجت الله رشید

نام: دکتر حجت الله رشید

سمت: دبیر علمی همایش

دکتر وحید وزیری

نام: دکتر وحید وزیری

سمت: دبیر همایش

سخنرانان و داوران
حامیان
دانشگاه محقق اردبیلی
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل
فرمانداری اردبیل
انجمن علمی معماری دانشگاه محقق اردبیلی
حامی رسانه ای
حامی رسانه ای
اتاق بازرگانی اردبیل
نظام مهندسی استان اردبیل
همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی
شهرداری اردبیل
SLP
خانه مدرن
کناف ایران
دانشگاه علم وصنعت ایران
دانشگاه پیام نور تهران
دانشگاه زنجان
دانشگاه هنر تبریز